Marvel - The Punisher Bloody Skull Black T-Shirt XXL